Eventy
Firmowe
Szkolenia
dla dorosłych
Akademia
Narciarska
Oferta
dla szkół
Ski
przedszkole
Oferta
dla dzieci

Senon narciarki 2022/23

W sezonie 2022/23 szkoła narciarska Lech Sport współpracuje z stacją narciarską Anna Ski w Świeradowie-Zdroju + firmą SnowRiders.pl gdzie szkolimy w ramach zajęć grupowych w Austrii, Szwajcarii i Włoszech.

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne prowadzone są przez instruktora dla jednej osoby, rodziny czy małej grupy znajomych. W tym czasie instruktor pozostaje w całkowitej dyspozycji dla swoich uczniów. To jedna z najbardziej intensywnych form szkolenia, gdzie cała uwaga instruktora skupiona jest na przekazaniu uczniowi wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Prowadzone zajęcia dostosowane są indywidualnie do poziomu zaawansowania ucznia a także jego sprawności technicznej. Dzięki temu szkolenie trwa stosunkowo najkrócej.

Rekomendowane dla osób, które stawiają na szybkie postępy i zindywidualizowany program szkolenia.

Szkoła Narciarska i Snowboardowa Lech Sport to jedna z największych i najbardziej nowoczesnych szkół sportów zimowych w Górach Izerskich.

Szkolenia indywidualne prowadzimy na każdym poziomie zaawansowania

 

Pierwsze kroczki

Osoba, która nigdy nie miała nart na nogach lub próbowała już kiedyś swoich sił samodzielnie bez wyraźnych efektów.

 

Początkujący

Narciarz, który miał już narty na nogach minimum kilka godzin, potrafi samodzielnie utrzymać narty w pługu, zahamować i zmienić kierunek jazdy pługiem.

 

Średniozaawansowani

Narciarz, który nie ma problemu z poruszaniem się na nartach, zaczyna prowadzić narty równolegle w skręcie, powoli pługiem zjedzie z każdego stoku i w każdym momencie potrafi się zatrzymać.

 

Zaawansowani

Narciarz, który jeździ równolegle, nie ma problemu w poruszaniu się w różnych warunkach śniegowych i na trudniejszych trasach oraz myśli o starcie w zawodach, do których chce się przygotować.

Cennik

1 godzina

130zł

Możliwość wybrania dowolnej godziny

Rezerwacja tel.
693 239 263
Pakiet 5-ciu godzin

600zł

Pakiet można wykorzystać w ciągu całego sezonu

Rezerwacja tel.
693 239 263
 • 1 os. - 130 zł
 • 2 os. - 190 zł
 • 3 os. - 210 zł
 • 4 os. - 240 zł
 • 5 os. - 260 zł

Przed szkoleniem należy przygotować:

 • Opłacić lekcję u managera szkółki
 • Sprzęt narciarski
 • Karnet

Regulamin szkoły

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarskiej Lech Sport jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Szkoła Narciarska Lech Sport prowadzi działalność z zakresu nauki jazdy na nartach zjazdowych oraz snowboardzie.
 2. Rezerwacji zajęć można dokonywać, telefonicznie, osobiście w szkole lub mailowo wysyłając wiadomość na adres: wypozyczalnia@skisun.pl
 3. Lekcja trwa 50 minut (2h = 100 minut, 3h = 150 minut itp. ). Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły lub we wcześniej ustalonym miejscu.
 4. Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów, opłata za pakiet pobierana jest z góry.
 5. Zmiana terminu lekcji jest możliwa minimum 60 minut przed jej planowanym rozpoczęciem. Korzystanie z pakietów narciarstwa zjazdowego, odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminów zajęć. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 6. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zadeklarowanego do prowadzenia zajęć, w miarę możliwości zostanie on zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub też będzie możliwa rezygnacja z nich.
 7. Instruktor rozpoczyna zajęcia po potwierdzeniu wniesienia opłaty ( okazanie paragonu).
 8. Opłata za lekcje które nie odbyły się z winy kursanta nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za lekcje nie podlega zwrotowi.
 10. Udział w zajęciach „Narciarskiego Przedszkola” oraz „Akademii Młodego Narciarza” podlega wcześniejszym zapisom i jest płatny z góry. W przypadku rezygnacji z zajęć na mniej niż 1 dzień przed ich planowanym rozpoczęciem, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku nie stawienia się kursanta na zajęcia pakietowe lub zajęcia „Narciarskiego Przedszkola”, oraz „Akademii Młodego Narciarza” opłata za stracone zajęcia nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości przedłużenia kursu o stracony dzień.
 12. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 13. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 14. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.
 15. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy oraz karnet narciarski( jeżeli wymagany). Każdy uczeń do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 16. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie szkoły narciarskiej, szkoła nie odpowiada.
 17. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
 18. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują mu żadne roszczenia.
 19. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 20. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 21. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za klientów, którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 22. Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 23. FV za zajęcia są wystawiane na życzenie klienta na podstawie paragonu fiskalnego.
 24. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.