Ski
przedszkole
Akademia
Narciarska
Szkolenia
dla dorosłych
Oferta
dla szkół
Eventy
Firmowe
Oferta
dla dzieci

Senon narciarki 2020/21

W sezonie 2020/21 szkoła narciarska Lech Sport współpracuje z stacją narciarską Anna Ski w Świeradowie-Zdroju! Szkolimy od 12.02.2021

Kurs instruktora narciarstwa

Spośród nowoczesnych zawodów dających duże możliwości rozwoju kariery, profesja instruktora narciarstwa jest szczególnie warta zainteresowania.

Podobnie, jak w przypadku większości zawodów, również instruktor narciarstwa musi odznaczać się pewnymi predyspozycjami. Zanim więc zapiszesz się na kurs, zastanów się, czy po pierwsze – jesteś ekstrawertyczny, komunikatywny i czy naprawdę lubisz kontakt z ludźmi.

Po drugie – czy posiadasz choćby minimalne zdolności pedagogiczne, dydaktyczne i psychologiczne (jest to o tyle ważne, że Twoim zadaniem będzie uczyć inne osoby oraz motywować do udoskonalania własnych umiejętności).

Jeśli jesteś posiadaczem wymienionych cech, warto zwrócić uwagę na coś jeszcze – rzecz równie ważną, a może i o wiele ważniejszą, co predyspozycje mentalne, a mianowicie Twoją formę narciarską, a także osobiste podejście do aktywności.

Praca instruktora łączy w sobie przyjemne z pożytecznym i dla wielu narciarzy jest w zasadzie spełnieniem marzeń.

Przy współpracy z Centrum Szkolenia Kadr zapraszamy na szkolenia, na którym dbamy o miłą atmosferę, wysoki poziom zajęć praktycznych i przystępny sposób prowadzenia wykładów.

Kurs instruktora narciarstwa przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach narciarskich, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nauki jazdy na nartach lub założyć własną szkółkę narciarską.

Zajęcia prowadzone są przez trenerów narciarstwa II klasy oraz instruktorów SITN PZN.

Najbliższe terminy

 • 12-18.12.2020 
  W normalnym trybie przygotowujemy realizację zaplanowanych szkoleń specjalistycznych. Kurs Instruktorski jest zgrupowaniem szkoleniowym w zakresie nauczania dyscypliny sportu – narciarstwo alpejskie. Każdy z uczestników otrzyma specjalne powołanie na zajęcia. 

Cenni

Instruktor sportu *

1650zł

Zapisz się

* dla najlepszych

Instruktor rekreacji

1400zł

Zapisz się

 

 • obowiązkowo zapoznać się z warunkami bezpieczeństwa zajęć (INSTRUKCJA COVID-19)
 • wypełnić i przekazać organizatorowi kursu kartę wstępnej kwalifikacji (ANKIETA COVID-19)
 • ukończenie części ogólnej (zwolnieni są: absolwenci AWF, instruktorzy innych specjalności)
 • ukończone 18 lat
 • co najmniej wykształcenie średnie (poświadczone świadectwem)
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm
 • posiadanie bardzo dobrej znajomość i umiejętności narciarskich

Wykłady:

W sezonie 2020 w formie wideokonferencji online - ZOOM

 1. Historia narciarstwa na świecie i w Polsce.
 2. Zasady prowadzenia zajęć.
 3. Technika i metodyka nauczania.
 4. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych.
 5. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych
 6. Sprzęt narciarski – dobór i konserwacja. (TOKO, SWIX)
 7. Bezpieczeństwo i higiena.
 8. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.
 9. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej.
 10. Charakterystyka konkurencji narciarskich.
 11. Organizacja zawodów.
 12. Egzamin teoretyczny.

Praktyka:

 1. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter.
 2. Zasób ćwiczeń ogólnorozwojowych i ukierunkowanych kształtujących motorykę.
 3. Ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym.
 4. Technika i metodyka elementów stopnia podstawowego.
 5. Technika i metodyka elementów stopnia średniego.
 6. Technika i metodyka elementów stopnia wyższego w tym jazda sportowa.
 7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu.
 8. Egzamin praktyczny

INSTRUKTOR SPORTU

 1. Egzamin z części ogólnej odbywa się w czasie trwania kursu. Natomiast materiały wysyłamy po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres email.
 2. Warunkiem zaliczenia jest:
  • teoria minimum 75%
  • praktyka minimum 8 pkt. na 10
  • jazda sportowa minimum 8 pkt. na 10 (slalom, slalom gigant)
 3. Kończąc kurs w otrzymujesz:
  • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim
  • plastikową legitymację polsko/angielską
  • tradycyjną czerwoną legitymację instruktora w języku polskim.
 4. Legitymacja instruktora sportu wystawiana jest w terminie 2-3 tygodni po zdanym egzaminie.
 5. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

INSTRUKTOR REKREACJI

 1. Egzamin z części ogólnej odbywa się w czasie trwania kursu. Natomiast materiały wysyłamy po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres email.
 2. Warunkiem zaliczenia jest:
  • teoria minimum 60%
  • praktyka minimum 6 pkt. na 10
  • jazda sportowa minimum 6 pkt. na 10 (slalom gigant)
 3. Kończąc kurs w otrzymujesz:
  • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim
  • plastikową legitymację polsko/angielską
  • tradycyjną czerwoną legitymację instruktora w języku polskim.
 4. Legitymacja instruktora sportu wystawiana jest w terminie 2-3 tygodni po zdanym egzaminie.
 5. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Podana cena dotyczy części specjalistycznej.

Dodatkowe opłaty:

 • 200 zł – część ogólna
 • Karnety na wyciąg Ski&Sun Świeradów
 • Koszty zakwaterowania*

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Szkolenia Kadr. Centrum Szkolenia kadr posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Katowicach pod numerem 2.24/00300/2016

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może być nawet w 100% sfinansowany przez Urząd Pracy.